Câu 5 trang 43 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 5 trang 43 Vở bài tập Địa lí 5

Kể tên một số tài nguyên khoáng sản của  Liên Bang Nga.

Trả lời:

Một số tài nguyên khoáng sản của  Liên Bang Nga: dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, quặng sắt.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu