Câu 4 trang 43 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 4 trang 43 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước những ý đúng

Nhiều khách du lịch đến nước Pháp vì:

☐ Nước Pháp ở châu Âu.

☐ Có các công trình kiến trúc nổi tiếng.

☐ Có phong cảnh thiên nhiên đẹp.

☐ Có nhiều tài nguyên khoáng sản.

Trả lời:

Nhiều khách du lịch đến nước Pháp vì:

☒ Có các công trình kiến trúc nổi tiếng.

☒ Có phong cảnh thiên nhiên đẹp.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu