Câu 5 trang 10 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 5 trang 10 Vở bài tập Địa lí 4

Điền từ thích hợp vào chỗ trống và mũi tên vào sơ đồ cho đúng.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí