Câu 1 trang 9 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 1 trang 9 Vở bài tập Địa lí 4

Quan sát hình 1 trang 70 trong SGK, hãy sắp xếp năm dãy núi chính ở Bắc Bộ theo thứ tự từ đông sang tây vào các chỗ trống sau:

Dãy ...........

Dãy ...........

Dãy ...........

Dãy ...........

Dãy ...........

Trả lời:

Dãy Đông Triều

Dãy Bắc Sơn

Dãy Ngân Sơn

Dãy Sông Ngâm

Dãy Hoàng Liên Sơn

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí