Câu 4. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?

Đề bài

Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất ? Hãy phác thảo một số mẫu báo cáo cần có.

Lời giải chi tiết

Một trong những lúc cần kết xuất thông tin là khi muốn tìm CD chứa bài hát nào đó hoặc muốn biết là trong thư viện CD của mình đã có bài hát đó chưa. Ví dụ, chuẩn bị đón giao thừa, bạn muốn mở nhạc bài "Happy new year" của ban nhạc ABBA. Nếu không nhớ bài hát này được ghi ở đĩa nào và cất ở đâu, bạn phải truy xuất thông tin từ CSDL để nhanh chóng tìm được đĩa cần thiết.

Các mẫu báo cáo có thể cần chuẩn bị là:

- Danh sách các bài hát trên một đĩa.

- Danh sách các bài hát cùng một tác giả và tên đĩa CD.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 14 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD