Câu 4 trang 31 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 4 trang 31 Vở bài tập Địa lí 4

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Nguyên nhân làm cho đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn của nước ta là:

☐ Đồng bằng lớn thứ hai của cả nước.         

☐ Đất phù sa màu mỡ.

☐ Nguồn nước dồi dào.

☐ Người dân nhiều kinh nghiệm trồng lúa.  

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời

Nguyên nhân làm cho đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn của nước ta là:

☐ Đồng bằng lớn thứ hai của cả nước.         

☒ Đất phù sa màu mỡ.

☒ Nguồn nước dồi dào.

☒ Người dân nhiều kinh nghiệm trồng lúa.  

☐ Tất cả các ý trên.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí