Câu 1 trang 31 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 1 trang 31 Vở bài tập Địa lí 4

Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ mấy nước ta?

Hãy gạch dưới từ ngữ đúng.

- Lớn thứ nhất.

- Lớn thứ hai.

- Lớn thứ ba.

Trả lời

Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa: Lớn thứ hai nước ta.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí