Câu 4 trang 16 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 4 trang 16 Vở bài tập Địa lí 5

Em hãy nêu những hậu quả do dân số đông và tăng nhanh ở nước ta.

Trả lời

Hậu quả do dân số đông và tăng nhanh ở nước ta:

- Gây sức ép đến vấn đề nâng cao đời sống người dân.

- Ô nhiễm môi trường.

- Cạn kiệt tài nguyên.

- Ùn tắc giao thông.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu