Câu 2 trang 15 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 2 trang 15 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý em cho là đúng

a) Năm 2009, nước ta có só dân là:

☐ 85,2 triệu người

☐ 85,8 triệu người

☐ 85,5 triệu người

☐ 86,0 triệu người

b)  Dân số nước ta tăng:

☐ Rất nhanh.

☐ Trung bình.

☐ Nhanh.

☐ Chậm.

Trả lời

a) Năm 2009, nước ta có só dân là:

☒ 85,8 triệu người

b)  Dân số nước ta tăng:

☒ Nhanh.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí