Câu 3 trang 61 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 3 trang 61 Vở bài tập Địa lí 4

Gạch bỏ ô chữ ghi ngành công nghiệp không có ở Đà Nẵng.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí