Câu 1 trang 60 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 1 trang 60 Vở bài tập Địa lí 4

Dựa vào lược đồ dưới đây, hãy cho biết:

a) Các tỉnh phía bắc, nam, đông, tây của Đà Nẵng giáp với những đâu?

b) Đà Nẵng có vị trí ở đâu trên đất nước ta?

Trả lời

a) Vị trí tiếp giáp của Đà Nẵng:

- Phía Bắc giáp Thừa – Thiên Huế.

- Phía Tây và phía Nam giáp Quảng Nam.

- Phía Đông giáp biển Đông.

b) Đà Nẵng có vị trí ở giữa lãnh thổ nước ta, là ranh giới giữa lãnh thổ phía Bắc và phía Nam.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí