Câu 3. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Hãy nêu các bước tạo biểu mẫu để nhập và sửa thông tin cho mỗi học sinh

Hãy nêu các bước tạo biểu mẫu để nhập và sửa thông tin cho mỗi học sinh

Trả lời:

Các bước tạo biểu mẫu để nhập và sửa thông tin cho mỗi học sinh:

Bước 1: Có thể dùng thuật sĩ trước, thứ tự thao tác như câu 2. Áp dụng cụ thể:

- Nháy đúp Create form by usingwizard;

- Trong hộp thoại Form Wizard;

+ Chọn bảng HOC_SINH từ ô Tables/Queries;

+ Chọn các trường của bảng đưa vào biểu mẫu từ ô Available Fields bằng cách nháy vào nút >> ;

+ Nháy Next để tiếp tục.

- Chọn bố cục (layout) biểu mẫu là Columnar , kiểu dáng (style) biểu mẫu là Standard , tên biểu mẫu: NHAP THONG TIN HOC SINH.

- Chọn Modify the form's design để chuyển sang chế độ thiết kế cho phép tiếp tục sửa biểu mẫu.

Bước 2: Thiết kế thêm cho phù hợp

- Thay đổi nội dung các tiêu đề;

- Sử dụng phông chữ tiếng Việt: Chọn ô nhãn có chứa tên trường,nháy nút phải chuột để xuất hiệnbảng chọn tắt, nháy Properties , trong cửa sổ thuộc tính nhãn, chọn Font Name là Times New Roman , trong ô nhãn, gõ lại tên trường bằng chữ Việt.

- Thay đổi kích thước ô nhãn (hiện tên trường) và ô nhập dữ liệu (của Text Box). Thực hiện khicon trỏ có dạng mũi tên hai đầu.

- Di chuyển vị trí các trường. Thực hiện khi con trỏ có dạng bàn tay.

- Sau khi thay đổi, nháy nút Save để lưu biểu mẫu.

Các bài liên quan: - Bài 6. Biểu mẫu

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu