Câu 3 trang 34 Vở bài tập Địa lí


Giải bài tập Câu 3 trang 34 Vở bài tập Địa lí

Hãy điền vào ô ☐ chữ Đ trước câu đúng, chữ  S trước câu sai, khi nói về chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ.

☐ Chợ phiên là nơi có hoạt động mua, bán tấp nập.

☐ Chợ phiên thường rất đông người.

☐ Hàng hóa bán ở chợ phần lớn là hàng mang từ nơi khác tới.

☐ Chợ phiên ở các địa phương có  ngày trùng nhau.           

☐ Chợ phiên ở các địa phương gần nhau thường không trùng nhau để thu hút nhiều người đến chợ mua bán..

Trả lời:

Đ

Chợ phiên là nơi có hoạt động mua, bán tấp nập.     

S

Chợ phiên thường rất đông người.

S

Hàng hóa bán ở chợ phần lớn là hàng mang từ nơi khác tới.

S

Chợ phiên ở các địa phương có  ngày trùng nhau.    

Đ

Chợ phiên ở các địa phương gần nhau thường không trùng nhau để thu hút nhiều người đến chợ mua bán..

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí