Câu 1 trang 33 Vở bài tập Địa lí 4


Giải bài tập Câu 1 trang 33 Vở bài tập Địa lí 4

Kể tên một số nghề thủ công truyền thống của người dân đồng bằng Bắc Bộ.

Trả lời:

Một số nghề thủ công truyền thống của người dân đồng bằng Bắc Bộ: luạ Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, chiếu cói Kim Sơn, chạm bạc Đồng Xâm, gỗ mĩ nghệ…

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí