Câu 3 trang 29 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 29 Vở bài tập Địa lí 5

Điền vào lược đồ dưới đây tên các trung tâm du lịch: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu