Câu 2 trang 29 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 2 trang 29 Vở bài tập Địa lí 5

Em hãy hoàn thành bảng sau:

Hoạt động ngoại thương

Hàng hóa chủ yếu

- Xuất khẩu

 

- Nhập khẩu

 

Trả lời:

Hoạt động ngoại thương

Hàng hóa chủ yếu

- Xuất khẩu

 

- Khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp, nông sản và thủy sản,

- Nhập khẩu

- Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu