Câu 3 trang 12 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 12 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất

Vai trò của rừng đối với đời sống, sản xuất là:

☐ Điều hòa khí hậu.

☐ Che phủ đất.

☐ Hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng đột ngột

☐ Cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời

☒ Tất cả các ý trên.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu