Câu 2 trang 12 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 2 trang 12 Vở bài tập Địa lí 5

Chọn những ý trong các ô chữ chỉ đặc điểm của rừng rồi nối với mỗi vòng tròn ở bên cạnh sao cho phù hợp.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.6 trên 13 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí