Câu 3 trang 10 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 10 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Vai trò của biển đối với nước ta là:

☐ Điều hòa khí hậu.

☐ Tạo ra nhiều nơi du lịch và nghỉ mát.

☐ Cung cấp tài nguyên.

☐ Tạo điều kiện phát triển giao thông biển.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời

☒ Tất cả các ý trên.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu