Câu 1 trang 9 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 9 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở các phía:

☐ Bắc, đông và nam.

☐ Đông, nam và đông nam.

☐ Đông, nam và tây nam.

☐ Đông, nam và tây.

Trả lời:

Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở các phía:

☒ Đông, nam và tây nam.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu