Câu 2 trang 91 SGK GDCD lớp 12


Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

Đề bài

Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

Lời giải chi tiết

- Không phải trong chế độ xã hội nào công dân cũng có quyền được học tập.

- Ví dụ, ở nước ta trong xã hội phong kiến có tới hơn một nữa dân số mù chữ. Còn những người biết chữ cũng chủ yếu là học ở tiểu học.

- Ngày nay, chúng ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, đang từng bước phổ cập trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây là một bước tiến vượt bậc của đất nước, thể hiện chủ trương, quan điểm của đảng tất cả vì con người, thực hiện điều mong muốn của Bác Hồ “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đây chính là tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu
 • Câu 3 trang 92 SGK GDCD lớp 12

  Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau?

 • Câu 4 trang 92 SGK GDCD lớp 12

  Em hãy nêu ví dụ chứng minh rằng công dân có quyền sáng tạo và phát triển.

 • Câu 5 trang 92 SGK GDCD lớp 12

  Bằng kiến thức đã học và qua những hiểu biết của mình từ thực tiễn, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn quan tâm đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

 • Câu 6 trang 92 SGK GDCD lớp 12

  Em hãy giúp Linh giải quyết nỗi băn khoăn này và cho biết đây là quyền gì của công dân.

 • Câu 7 trang 92 SGK GDCD lớp 12

  Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm GDCD lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD