Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân

Bình chọn:
4 trên 52 phiếu
Câu 1 trang 91 SGK GDCD lớp 12

Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt.

Xem lời giải

Câu 2 trang 91 SGK GDCD lớp 12

Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

Xem lời giải

Câu 3 trang 92 SGK GDCD lớp 12

Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau?

Xem lời giải

Câu 4 trang 92 SGK GDCD lớp 12

Em hãy nêu ví dụ chứng minh rằng công dân có quyền sáng tạo và phát triển.

Xem lời giải

Câu 5 trang 92 SGK GDCD lớp 12

Bằng kiến thức đã học và qua những hiểu biết của mình từ thực tiễn, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn quan tâm đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

Xem lời giải

Câu 6 trang 92 SGK GDCD lớp 12

Em hãy giúp Linh giải quyết nỗi băn khoăn này và cho biết đây là quyền gì của công dân.

Xem lời giải

Câu 7 trang 92 SGK GDCD lớp 12

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

Xem lời giải

Câu 8 trang 92 SGK GDCD lớp 12

Hãy kể về những tấm gương thực hiện tốt quyền học tập của công dân

Xem lời giải