Bài 1. Pháp luật và đời sống

Bình chọn:
4.4 trên 117 phiếu
Câu 1 trang 14 SGK GDCD lớp 12

Pháp luật là gì? Tại sao cần phải có pháp luật?

Xem lời giải

Câu 2 trang 14 SGK GDCD lớp 12

Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Xem lời giải

Câu 4 trang 14 SGK GDCD lớp 12

Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây.

Xem lời giải

Câu 3 trang 14 SGK GDCD lớp 12

Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.

Xem lời giải

Câu 5 trang 15 SGK GDCD lớp 12

Em hãy sưu tầm 3 - 5 câu ca dao tục ngữ, châm ngôn về đạo đức đã được Nhà nước ghi nhận thành nội dung các quy phạm pháp luật, qua đó phân tích quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.

Xem lời giải

Câu 6 trang 15 SGK GDCD lớp 12

Thế nào là quản lí xã hội bằng pháp luật? Muốn quản lí xã hội bằng pháp luật, Nhà nước phải làm gì?

Xem lời giải

Câu 8 trang 15 SGK GDCD lớp 12

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau...

Xem lời giải

Câu 7 trang 15 SGK GDCD lớp 12

Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa? Nếu có thì em với gia đình đã giải quyết như thế nào?

Xem lời giải