Câu 2. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Câu hỏi và câu trả lời tương ứng

Câu hỏi và câu trả lời tương ứng?

Trả lời:

- Hỏi: Báo cáo tạo ra với mục đíchgì?

Trả lời: Thống kê học sinh có điểm trung bình môn Tin học >= 8.5.

- Hỏi: Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo?

Trả lời: Bảng HOC_SINH, các trường MaSo, HoDem, Ten, To, Tin.

- Hỏi: Chọn trường nào gộp nhóm?

Trả lời: Chọn trường To (phân nhóm theo đơn vị tổ học sinh).

- Hỏi: Sắp xếp dữ liệu theo trường nào? Sắp xếp tăng hay giảm?

Trả lời: Sắp xếp dữ liệu theo trường Diem, sắp xếp giảm (chọn Descending ).

- Hỏi: Bố trí các trường trong báocáo như thế nào?

Trả lời: Cách bố trí: Stepped . Kiểudáng: Compact .

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan