Câu 2. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Câu hỏi và câu trả lời tương ứng

Đề bài

Câu hỏi và câu trả lời tương ứng ?

Lời giải chi tiết

- Hỏi: Báo cáo tạo ra với mục đích gì ?

Trả lời: Báo cáo tạo ra để thống kê học sinh có điểm trung bình môn Tin học >= 8.5.

- Hỏi: Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo ?

Trả lời: Bảng HOC_SINH, các trường MaSo, HoDem, Ten, To, Tin.

- Hỏi: Chọn trường nào gộp nhóm ?

Trả lời: Chọn trường To (phân nhóm theo đơn vị tổ học sinh).

- Hỏi: Sắp xếp dữ liệu theo trường nào? Sắp xếp tăng hay giảm ?

Trả lời: Sắp xếp dữ liệu theo trường Diem, sắp xếp giảm (chọn Descending ).

- Hỏi: Bố trí các trường trong báo cáo như thế nào ?

Trả lời: Cách bố trí: Stepped. Kiểudáng: Compact.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD