Câu 2 trang 45 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 2 trang 45 Vở bài tập Địa lí 5

Chọn các ý trong khung sau đây và ghi vào chỗ trống (...) trong bảng phía dưới cho phù hợp.

a) Rộng 10 triệu km2.

b) Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.

c) Có đủ các đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

d) Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hòa.

e) Núi và cao nguyên chiếm \(\dfrac{3}{4}\) diện tích, có đỉnh E-vơ-rét cao nhất thế giới.

g) Đồng bằng chiêm \(\dfrac{2}{3}\) diện tích, kéo dài từ tây sang đông.

h) Chủ yếu là người da trắng.

i) Đa số là người da vàng.

k) Làm nông nghiệp là chính.

l) Hoạt động công nghiệp phát triển.

 

Tiêu chí

Châu Á

Châu Âu

Diện tích

 

a)

Khí hậu

c)

 

Địa hình

 

 

Màu da

 

 

Hoạt động kinh tế

 

 

Trả lời:

Tiêu chí

Châu Á

Châu Âu

Diện tích

b) Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.

a) Rộng 10 triệu km2.

Khí hậu

c) Có đủ các đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

d) Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hòa.

 

Địa hình

e) Núi và cao nguyên chiếm \(\dfrac{3}{4}\)  diện tích, có đỉnh E-vơ-rét cao nhất thế giới.

g) Đồng bằng chiêm \(\dfrac{2}{3}\)  diện tích, kéo dài từ tây sang đông.

 

Màu da

i) Đa số là người da vàng.

h) Chủ yếu là người da trắng.

Hoạt động kinh tế

k) Làm nông nghiệp là chính.

l) Hoạt động công nghiệp phát triển.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí