Câu 1. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Theo em, khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố nào?

Đề bài

Theo em, khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố nào ?

Lời giải chi tiết

Khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố :

 • Cấu trúc dữ liệu: Dữ liệu được lưu trong các bảng. Mỗi bảng gồm các hàng và các cột thể hiện thông tin về một chủ thể.

 • Các thao tác, phép toán trên dữ liệu: Thêm, xóa, sửa các bản ghi trong một bảng. Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ liệu có được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu.

 • Ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong các bảng phải thỏa mãn một số ràng buộc, chẳng hạn không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD