VBT Âm nhạc lớp 2 - Cánh diều Chủ đề 3. Đoàn kết VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Câu 1 trang 13 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều


Đề bài

Nối những từ dưới đây vào dấu...cho phù hợp với lời bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, rồi hát câu hát này

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nghe bài hát, sau đó nối những từ dưới vào cho phù hợp, rồi hát câu hát ấy

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: