Câu 1. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán

Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán

Trả lời:

CSDL tập trung

CSDL phân tán

- Toàn bộ CSDL được lưu ở một dàn máy tính (có thể bao gồm một hoặc nhiều máy được điều hành chung như một máy).

- Đặc trưng:

 + Dữ liệu được lưu trên máy tính trung tâm

 + Nhiều người dùng từ xa có thể truy cập CSDL.

- Phân loại:

 + Hệ CSDL cá nhân

 + Hệ CSDL trung tâm  

 + Hệ CSDL khách chủ

- Dữ liệu không lưu trữ tập trung ở một máy mà được lưu trữ ở nhiều máy trên mạng và được tổ chức thành những CSDL con.

- Đặc trưng:

 + Dữ liệu có thể được lưu trữ ở nhiều CSDL con

 + Có thể sử dụng dữ liệu ở nhiều nơi để truy vấn.

- Phân loại:

 + Hệ CSDL thuần nhất

 + Hệ CSDL hỗn hợp

 

 

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan