Câu 1. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán

Đề bài

Nêu sự khác nhau giữa hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán.

Lời giải chi tiết

CSDL tập trung

CSDL phân tán

- Toàn bộ CSDL được lưu ở một dàn máy tính (có thể bao gồm một hoặc nhiều máy được điều hành chung như một máy).

- Đặc trưng :

 + Dữ liệu được lưu trên máy tính trung tâm.

 + Nhiều người dùng từ xa có thể truy cập CSDL.

- Phân loại :

 + Hệ CSDL cá nhân.

 + Hệ CSDL trung tâm. 

 + Hệ CSDL khách chủ.

- Dữ liệu không lưu trữ tập trung ở một máy mà được lưu trữ ở nhiều máy trên mạng và được tổ chức thành những CSDL con.

- Đặc trưng :

 + Dữ liệu có thể được lưu trữ ở nhiều CSDL con.

 + Có thể sử dụng dữ liệu ở nhiều nơi để truy vấn.

- Phân loại :

 + Hệ CSDL thuần nhất.

 + Hệ CSDL hỗn hợp.

 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD