Bài tập cuối tuần tiếng việt 4 tuần 28 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)


Đề bài

Câu 1: Em hãy nối câu chuyện với nhân vật tương ứng xuất hiện trong câu chuyện đó

1. Bốn anh tài

a. con chó săn

2. Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

b. Ga-li-lê

3. Khuất phục tên cướp biển

c. Bác sĩ Ly

4. Ga-vrốt ngoài chiến lũy

d. Cẩu Khây

5. Dù sao thì trái đất vẫn quay

e. Trần Đại  Nghĩa

5. Con sẻ

f. Ga-vrốt

 

Câu 2: Bài tập đọc nào thuộc chủ điểm Người ta là hoa đất?

a) Bốn anh tài

b) Khuất phục tên cướp biển

c) Chuyện cổ tích về loài người

d) Bè xuôi sông La

e) Thắng biển

f) Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

g) Trống đồng Đông Sơn

 

Câu 3: Những bài tập đọc nào thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu?

a) Sầu riêng

b) Chợ Tết

c) Trống đồng Đông Sơn

d) Hoa học trò

e) Đoàn thuyền đánh cá

f) Bè xuôi sông La

 

Câu 4: Trong những bài tập đọc sau, bài nào không thuộc chủ điểm Những người quả cảm?

a) Bài thơ về tiểu đội xe không kính

b) Ga-vrốt ngoài chiến lũy

c) Chuyện cổ tích về loài người

d) Dù sao trái đất vẫn quay

e) Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

 

Câu 5: Phát hiện lỗi sai trong những câu sau:

a. Lan mải miếc đuổi theo chú chuồn chuồn màu xanh biết trên cánh đồng.

b. Cuột thi còn chưa bắt đầu mà đã có người bị chuốc say. Tinh thần chếnh choáng, vì không giữ được bình tĩnh mà họ đều trở thành những kẻ nuốc lời.

 

Câu 6: Phát hiện lỗi sai trong những câu sau:

a. Đêm tối, ở lại một nơi heo húc như thế này khiến người ta không khỏi lo lắng, bức rức không yên.

b. Bểnh tìn mải vẫn không có tiến triển khiến anh ấy mất niềm tinh vào cuộc sống.

 

Câu 7: Đọc đoạn văn nói về bác sĩ Ly trong Khuất phục tên cướp biển vào nối câu văn với dạng câu kể tương ứng dưới đây.

            Bác sĩ Ly là người nổi tiếng nhân từ và hiền hậu. Nhưng ông cũng rất dũng cảm. Trước thái độ côn đồ của tên cướp biển, ông rất điềm tĩnh và cương quyết. Vì vậy ông đã khuất phục được tên cướp biển.

1. Câu kể Ai thế nào?

a. Bác sĩ Ly là người nổi tiếng nhân từ và hiền hậu.

2. Câu kể Ai là gì?

b. Ông cũng rất dũng cảm. Trước thái độ côn đồ của tên cướp biển, ông rất điềm tĩnh và cương quyết.

3. Câu kể Ai làm gì?

c. Vì vậy ông đã khuất phục được tên cướp biển.

 

Câu 8: Em hãy điền dấu câu thích hợp vào trong những chỗ trống sau:

Tuần trước, tôi về thăm trường cũ. Tại nơi này, tình cờ tôi gặp lại những người bạn từ thuở thiếu thời. Lan ……….. lớp trưởng gương mẫu và Lâm …… cậu học sinh cá biệt của lớp. Lâm vui vẻ bắt chuyện……

….. Chà chàng bác sĩ tương lai, còn nhớ tôi không……..

Lan vẫn chu đáo như xưa, lấy vội chiếc ghế rồi bảo tôi……

……..Tuấn lại đây ngồi đi………

 

Câu 9: Con hãy nối các câu thành ngữ, tục ngữ sau đây với ý nghĩa tương ứng ở bên phải:

1. Đẹp người đẹp nết

a. Gía trị cao quý của con người

2. Người ta là hoa đất

b. Người bề ngoài đẹp, tính nết cũng tốt.

3. Vào sinh ra tử

c. Ca ngợi ý chí, nghị lực của con người vượt lên trên tất cả khó khăn, thử thách

4. Nước lã mà vã nên hồ/Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

d. Trải qua nhiều trận mạc, đầy nguy hiểm, kề bên cái chết

 

Câu 10: Hãy viết một đoạn văn kể về các bạn và những chuyện diễn ra trong một buổi sinh hoạt lớp, em có sử dụng câu kể Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Liệt kê các nhân vật xuất hiện trong các câu chuyện đã cho

- Bốn anh tài: Cẩu Khây, Cẩu Khây, Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước, Móng Tay Đục Máng, yêu tinh, bà lão chăn bò

- Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa: Trần Đại Nghĩa

- Khuất phục tên cướp biển: Bác sĩ Ly, tên cướp biển

- Ga-vrốt ngoài chiến lũy: Ga-vrốt, Ăng-giôn-ra, Cuốc-phây-rắc

- Dù sao trái đất vẫn quay: Cô-péc-ních, Ga-li-lê

- Con sẻ: Sẻ mẹ, sẻ con, con chó săn, nhân vật tôi

Từ đó soi vào bài tập ta có kết quả sau:

1 - d: Bốn anh tài – Cẩu Khây

2 – e: Anh hùng Trần Đại Nghĩa – Trần Đại Nghĩa

3 – c: Khuất phục tên cướp biển – Bác sĩ Ly

4 – f: Ga-vrốt ngoài chiến lũy – Ga-vrốt

5 – b: Dù sao thì trái đất vẫn quay – Ga-li-lê

6 – a: Con sẻ - con chó săn

Đáp án đúng: 1 – d, 2 – e, 3 – c, 4 – f, 5 – b, 6 – a

Câu 2:

Các bài tập đọc thuộc chủ điểm Người ta là hoa đất là:

- Bốn anh tài

- Chuyện cổ tích về loài người

- Bè xuôi sông La

- Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

- Trống đồng Đông Sơn

Câu 3:

Những bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôi màu là:

- Sầu riêng

- Chợ Tết

- Hoa học trò

- Đoàn thuyền đánh cá

Câu 4:

Trong những bài tập đọc đã cho, bài tập đọc không thuộc chủ điểm Những người quả cảm đó là:

- Chuyện cổ tích về loài người

- Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Câu 5:

a. Lan mải miếc đuổi theo chú chuồn chuồn màu xanh biết trên cánh đồng.

Sửa lỗi: miếc -> miết, biết -> biếc

b. Cuột thi còn chưa bắt đầu mà đã có người bị chuốc say. Tinh thần chếnh choáng, vì không giữ được bình tĩnh mà họ đều trở thành những kẻ nuốc lời.

Sữa lỗi: cuột -> cuộc, nuốc -> nuốt

Câu 6:

a. Đêm tối, ở lại một nơi heo húc như thế này khiến người ta không khỏi lo lắng, bức rức không yên.

Sửa lỗi: húc -> hút, rức -> rứt

b. Bểnh tìn mải vẫn không có tiến triển khiến anh ấy mất niềm tinh vào cuộc sống.

Sửa lỗi: Bểnh -> bệnh, tìn -> tình, tinh -> tin

Câu 7:

- Câu kể Ai thế nào?

Ông cũng rất dũng cảm. Trước thái độ côn đồ của tên cướp biển, ông rất điềm tĩnh và cương quyết.

- Câu kể Ai là gì?

Bác sĩ Ly là người nổi tiếng nhân từ và hiền hậu.

- Câu kể Ai làm gì?

Vì vậy ông đã khuất phục được tên cướp biển.

Câu 8:

Các dấu câu được điền vào các chỗ trống như sau:

Tuần trước, tôi về thăm trường cũ. Tại nơi này, tình cờ tôi gặp lại những người bạn từ thuở thiếu thời. Lan (–) lớp trưởng gương mẫu và Lâm (–) cậu học sinh cá biệt của lớp. Lâm vui vẻ bắt chuyện(:)

(-) Chà chàng bác sĩ tương lai, còn nhớ tôi không(?)

Lan vẫn chu đáo như xưa, lấy vội chiếc ghế rồi bảo tôi(:)

(-) Tuấn lại đây ngồi đi(!)

Câu 9:

- Đẹp người đẹp nét – Người bề ngoài đẹp, tính nết cũng tốt.

- Người ta là hoa đất – giá trị cao quý của con người

- Vào sinh ra tử - Trải qua nhiều trận mạc, đầy nguy hiểm, cận kề cái chết

- Nước lã mà vã nên hồ/Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan - Ca ngợi ý chí, nghị lực của con người vượt lên trên tất cả khó khăn, thử thách

Câu 10:

              Thứ sáu là ngày có tiết sinh hoạt của lớp em. Mở đầu, lớp trưởng Lan sẽ lên tổng kết hoạt động của lớp trong tuần vừa qua. Sau đó, cô chủ nhiệm nhận xét và thưởng phạt đối với từng trường hợp trong lớp. Đồng thời, cô cũng phổ biến cho chúng em phương hướng cũng như những hoạt động trong tuần tới. Sau khi đã giải quyết xong công việc của lớp thì sẽ đến phần giao lưu văn nghệ. Không khí sôi nổi hẳn lên. Các bạn đều hào hứng và mong chờ. Những hoạt động như thế này sẽ giúp cả lớp gắn kết với nhau hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.