Bài 6: TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Khởi động trang 27 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Đặt bàn tay trái của mình lên giấy rồi dùng bút vẽ hình bản tay sao cho bằng với kích cỡ, hình dáng thực của bàn tay. Điền vào bàn tay vừa hoàn thành trên giấy những nội dung sau: Ngón cái: 3 điểm mạnh (ưu điểm) của em.

Xem lời giải

Khám phá 1 trang 27 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi VƯỢT QUA MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Xem lời giải

Khám phá 3 trang 29 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Đề bài: a) Các bạn học dưới đây đang sử dụng cách nào để có thể tự nhận thức bản thân? b) Ngoài các cách trên em còn biết nhận thức bản thân như thế nào?

Xem lời giải

Khám phá 2 trang 29 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi TIN VÀO CHÍNH MÌNH

Xem lời giải

Luyện tập trang 31 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Trong những việc làm sau, việc nào nên làm, việc nào không nên làm để tự nhận thức bản thân? Vì sao? A. Tự suy nghĩ về những nhược điểm của mình để sửa chữa. B. Hỏi những người thân và bạn bè về ưu điểm, nhược điểm của mình.

Xem lời giải

Vận dụng trang 32 SGK GDCD 6 Cánh Diều

Em hãy sưu tầm những câu chuyện nói về những người biết phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm của bản thân đề hiện thực hoá ước mơ của mình.

Xem lời giải