Bài 3 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài tập Bài 3 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 9 hay nhất.

Đề bài

Dựa trên bảng số liệu đã tính, hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là sai:

Sự thay đổi độ lớn (quy mô) diện tích là do:

☐ Diện tích các nhóm cây đều tăng.

☐ Diện tích cây lương thực tăng nhanh nhất.

☐ Diện tích cây công nghiệp tăng nhanh nhất.

☐ Diện tích cây lương thực tăng chậm hơn các nhóm cây khác.

Lời giải chi tiết

Sự thay đổi độ lớn (quy mô) diện tích là do:

☒ Diện tích các nhóm cây đều tăng.

☐ Diện tích cây lương thực tăng nhanh nhất.

☐ Diện tích cây công nghiệp tăng nhanh nhất.

☐ Diện tích cây lương thực tăng chậm hơn các nhóm cây khác.

Loigiaihay.com