Bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 8 hay nhất.

Đề bài

Liên hệ giữa các giá trị nêu trên với mực thu nhập của các nước, hãy rút ra kết luận và hoàn chỉnh các nhận xét dưới đây:

- Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP thấp, giá trị dịch vụ cao thì mức thu nhập…………

- Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP cao, giá trị dịch vụ thấp thì mức thu nhập…………

Lời giải chi tiết

- Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP thấp, giá trị dịch vụ cao thì mức thu nhập cao.

- Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP cao, giá trị dịch vụ thấp thì mức thu nhập thấp.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á