Bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 8 hay nhất.

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy so sánh giá trị nông nghiệp và dịch vụ trong GDP của từng nước so với hai nước còn lại như thế nào (cao, thấp, trung bình)? Ghi kết quả này vào chỗ chấm (…) của bảng dưới đây:

  Giá trị nông nghiệp Giá trị dịch vụ
Nhật Bản

 

 
Trung Quốc

 

 
Lào

 

 

 

Lời giải chi tiết

  Giá trị nông nghiệp Giá trị dịch vụ
Nhật Bản

Giá trị nông nghiệp thấp nhất trong 3 nước, chiếm 1,5% GDP.

Giá trị dịch vụ cao nhất trong 3 nước, chiếm 66,4% GDP.

Trung Quốc

Giá trị nông nghiệp là 15%, chiếm vị trí trung bình trong 3 nước.

Giá trị dịch vụ cũng chiếm vị trí trung bình.

Lào

Giá trị nông nghiệp cao nhất trong 3 nước, chiếm 53% GDP.

Giá trị dịch vụ thấp nhất trong 3 nước chiếm 24,3% GDP.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á