Giải bài 2 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 9


Giải bài 2 trang 47 tập bản đồ Địa lí 9, Em hãy đánh dấu × vào ô trống các ý em cho là đúng: Khai thác dầu thô của vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng so với cả nước:

Đề bài

Em hãy đánh dấu × vào ô trống các ý em cho là đúng:

Khai thác dầu thô của vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng so với cả nước:

☐ 50%     ☐ 80%        ☐ 90%    ☐ 100%

Một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở vùng Đông Nam Bộ có sử dụng nguồn tài nguyên tại chỗ là:

☐ Điện sản xuất          ☐ Động cơ đieden

☐ Sơn hóa học            ☐ Xi măng

☐ Quần áo                   ☐ Bia

Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động nhất vùng Đông Nam Bộ:

☐ Khai thác nguyên liệu

☐ Sản xuất vật liệu xây dựng

☐ Dệt may

☐ Chế biến lương thực, thực phẩm

☐ Sản xuất hóa chất

☐ Sản xuất điện

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tình hình phát triển kinh tế - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu
  • Giải bài 3 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 9

    Giải bài 3 trang 47 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số ngành công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ cần ứng dụng kĩ thuật cao.

  • Giải bài 1 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 9

    Giải bài 1 trang 47 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu 34.1 trong SGK, em hãy: Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí