Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 9

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài tập Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 9. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 9 hay nhất.

Đề bài

Em hãy đánh dấu × vào ô trống các ý em cho là đúng:

Khai thác dầu thô của vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng so với cả nước:

☐ 50%

☐ 80%

☐ 90%

☐ 100%

Một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở vùng Đông Nam Bộ có sử dụng nguồn tài nguyên tại chỗ là:

☐ Điện sản xuất

☐ Động cơ đieden

☐ Sơn hóa học

☐ Xi măng

☐ Quần áo

☐ Bia

Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động nhất vùng Đông Nam Bộ:

☐ Khai thác nguyên liệu

☐ Sản xuất vật liệu xây dựng

☐ Dệt may

☐ Chế biến lương thực, thực phẩm

☐ Sản xuất hóa chất

☐ Sản xuất điện

Lời giải chi tiết

Khai thác dầu thô của vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng so với cả nước:

☐ 50%

☐ 80%

☐ 90%

☒ 100%

Một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở vùng Đông Nam Bộ có sử dụng nguồn tài nguyên tại chỗ là:

☒ Điện sản xuất

☒ Động cơ đieden

☐ Sơn hóa học

☐ Xi măng

☐ Quần áo

☐ Bia

Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động nhất vùng Đông Nam Bộ:

☐ Khai thác nguyên liệu

☐ Sản xuất vật liệu xây dựng

☒ Dệt may

☒ Chế biến lương thực, thực phẩm

☐ Sản xuất hóa chất

☐ Sản xuất điện

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ