Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 7

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 7. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 7 hay nhất.

Đề bài

Dựa vào lược đồ “Phân bố các siêu đô thị ở đới nóng”, em hãy lựa chọn và điền tên các siêu đô thị đó vào bảng dưới đây:

Tên đô thị Thuộc châu Tên đô thị Thuộc châu
       

Lời giải chi tiết

Tên đô thị Thuộc châu Tên đô thị Thuộc châu

Mêhicô Xiti

Xao Paolô

Riô Đê Gianêrô

La Gốt

Cairô

Châu Mỹ

Châu Mỹ

Châu Mỹ

Châu Phi

Châu Phi

Đêli

Carasi

Mumbai

Đaca

Côngcata

Manila

Giacacta

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng