Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 9. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 9 hay nhất.

Đề bài

Quan sát kĩ hai tháp dân dưới đây:

- Em hãy hoàn thành bảng sau:

  Năm 1989 Năm 1999
Hình dạng của tháp    
Cơ cấu dân số theo độ tuổi    
Từ 0 đến 14 tuổi    
Từ 15 đến 59 tuổi    
Từ 60 tuổi trở lên    
Tỉ lệ dân số phụ thuộc    

- Nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân.

Lời giải chi tiết

  Năm 1989 Năm 1999
Hình dạng của tháp Hình tam giác, sườn dốc, đáy rộng, đỉnh nhọn. Hình tam giác, sườn dốc, đáy rộng, nhưng bắt đầu thu nhỏ ở nhóm tuổi (0-5), đỉnh nhọn.
Cơ cấu dân số theo độ tuổi    
Từ 0 đến 14 tuổi 39% 33,5%
Từ 15 đến 59 tuổi 53,8% 58,4%
Từ 60 tuổi trở lên 7,2% 8,1%
Tỉ lệ dân số phụ thuộc 46,2% 41,6%

- Nhận xét: Từ năm 1989 đến năm 1999, cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi ở nước ta có sự thay đổi.

+ Nhóm tuổi 0 – 14 giảm, từ 39% năm 1989 xuống còn 33, 5% năm 1999 (giảm 5, 5%), do thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

+ Nhóm tuổi 15 – 59 tăng, từ 53,8% năm 1989 lên 58,4% năm 1999 (tăng 4,6%) , do hậu quả của sự bùng nổ dân số ở giai đoạn trước đó.

+ Nhóm tuổi trên 60 tăng, từ 7,2% năm 1989 lên 8,1% năm 1999 (tăng 0,9%) , do chất lượng cuộc sống được cải thiện; những tiến bộ của ngành y tế ...

+ Tỉ lệ dân số phụ thuộc: do kết quả của sự thay đổi dân số theo nhóm tuổi nên tỉ lệ dân số phụ thuộc cũng giảm 4,6%.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu