Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 9. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 9 hay nhất.

Đề bài

Dựa vào số liệu về diện tích lúa, dân số và sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002 dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện rõ số liệu đó.

 

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Hồng

Cả nước

Diện tích lúa (nghìn ha)

3834.8

1196.6

7504.3

Dân số (triệu người)

16.7

17.5

79.7

Sản lượng lúa (triệu tấn)

17.7

6.7

34.4

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)