Giải bài 1 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 7


Điền vào chỗ chấm (...) ở lược đồ dưới đây: Các biển: Biển Đen, Ban-tich, Biển Bắc, Măng-sơ, Địa Trung Hải.

Đề bài

Điền vào chỗ chấm (...) ở lược đồ dưới đây:

- Các biển: Biển Đen, Bantich, Biển Bắc, Măngsơ, Địa Trung Hải.

- Các bán đảo: Xcanđinavi, Ibêrich, Bancăng.

- Đồng bằng: Đông Âu, Pháp và các dãy núi: Anpơ, Cacpat, Apennin, Uran.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng xác định vị trí trên lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.7 trên 15 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí