Giải bài 1 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 7


Quan sát lược đồ bên và kết hợp với hình 37.1 trong SGK, em hãy: Nêu tên các khu vực có mật độ dân số: Nhận xét và giải thích về sự phân bố dân cư. Cho biết những thay đổi của sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó.

Đề bài

Quan sát lược đồ bên và kết hợp với hình 37.1 trong SGK, em hãy:

- Nêu tên các khu vực có mật độ dân số:

+ Trên 100 người/km2

+ Từ 51 đến 100 người/km2

+ Từ 11 đến 50 người/km2

+ Từ 1 đến 10 người/km2

+ Dưới 1 người/km2

- Nhận xét và giải thích về sự phân bố dân cư.

- Cho biết những thay đổi của sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

- Các khu vực có mật độ dân số:

+ Trên 100 người/km2: phía đông bắc Hoa Kì.

+ Từ 51 đến 100 người/km2: phía đông Hoa Kỳ, ven vịnh Caliphoocnia.

+ Từ 11 đến 50 người/km2: dải hẹp ven TBD.

+ Từ 1 đến 10 người/km2: hệ thống Cooc-đi-e.

+ Dưới 1 người/km2: bán đảo A-lax-ca và phía bắc Ca-na-đa.

- Nhận xét và giải thích về sự phân bố dân cư:

+ Dân cư Bắc Mỹ phân bố không đều.

+ Tập trung đông đúc phía đông Hoa Kì, đặc biệt là khu vực Đông Bắc vì: điều kiện tự nhiên thuận lợi, kinh tế phát triển sớm, tập trung nhiều thành phố, hải cảng,...

+ Thưa thớt ở phía bắc Canađa và hệ thống Cooc-đi-e vì: điều kiện sống khó khăn, khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt (phía Bắc Ca-na-đa); Cooc-đi-e là hệ thống núi cao, đồ sộ, địa hình hiểm trở.

- Những thay đổi của sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ:

+ Hiện nay, một bộ phận dân cư Hoa Kì di chuyển từ phía nam Hồ Lớn và phía đông ven Đại Tây Dương tới các vùng phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.

+ Giải thích: Vùng phía nam và duyên hải Thái Bình Dương có các thành phố, trung tâm công nghiệp mới, hiện đại, thu hút người lao động.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 55 phiếu
  • Giải bài 2 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 7

    Dựa vào lược đồ trên và nội dung SGK, em hãy: - Nêu tên các đô thị có quy mô dân số: + Trên 8 triệu dân + Từ 5 đến 8 triệu dân + Từ 3 đến 5 triệu dân. - Nhận xét và giải thích về sự phân bố các đô thị.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí