Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 9

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài tập Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 9. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 9 hay nhất.

Đề bài

Dựa vào số liệu của biểu đồ hình 13.1 trong SGK, em hãy tính và điền vào chỗ chấm (…) của bảng dưới đây tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng.

Lời giải chi tiết

Ngành dịch vụ  %
Dịch vụ tiêu dùng 51
Dịch vụ sản xuất 26,8
Dịch vụ công cộng 22,2

Nhận xét: Tỷ trọng các nhóm dịch vụ trong cơ cấu ngành dịch vụ là không giống nhau. Dịch vụ tiêu dùng chiếm tỉ trọng cao nhất: 51%, tiếp theo là dịch vụ sản xuất chiếm 26,8%, dịch vụ công cộng chiếm tỉ trọng thấp nhất là 22,2%.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ