LISTEN trang 25 unit 3 SGK tiếng anh 9


Look at the map. Then listen to the trip to Ba’s village. Match the placcs on the bus route .With the letters on the map

Look at the map. Then listen to the trip to Ba’s village. Match the placcs on the bus route .With the letters on the map.Start at ( Nhìn vào bản đồ . Sau đó nghe chuyến đi đến làng của Ba. Ghép các nơi trên lộ trình của xe buýt đúng với mẫu tự trên bản đồ.)

  1. phi trường                        2. trạm xăng                              3. ao nước
  2. xa lộ                                5. cây đa                                  6. cửa hàng
  3. rừng tre                           8. Cầu (Hàm) Rồng                   9. bãi đậu xe

A. banyan tree                       B. airport                                     C. Highway No.1

D. Dragon Bridge                   E. gas station                              F. store

G .pond                                H. bamboo forest                         I . parking lot

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

 

Bài viết liên quan