Write - Unit 8 trang 70 SGK Tiếng Anh lớp 9


In Viet Nam people do not celebrate Mother s Day or Father s Day. You think it is necessary to have a day to celebrate for your mom and another for your dad. Write to a friend to share this idea. Follow this outline.

6. WRITE

In Viet Nam people do not celebrate Mother s Day or Father s Day. You think it is necessary to have a day to celebrate for your mom and another for your dad. Write to a friend to share this idea. Follow this outline.

Outline
First paragraph: Tell your friend the reason(s) for celebrating this day (for children to express their feelings, memories, and love for their parents, to enhance family traditions, to bring family members closer...)
Second paragraph:

Give details about:

- when to celebrate: in what season, or what month, on what date of the month or day of the week ... (why?)

- how to celebrate: having parties, sending cards, going on picnics ...

- what special gifts to give: gifts to moms, gifts to dads.

- what special food to offer.

Third paragraph: State whether or not you think your idea will be supported and you hope the day will be celebrated nationwide.

Dịch bài:

Ở Việt Nam, người ta thường không tổ chức Ngày lễ của Mẹ và của Cha. Bạn cho rằng cần thiết phải có một ngày lễ cho mẹ và một ngày lễ khác cho cha. Viết cho bạn của bạn để chia sẻ. Theo dàn ý dưới đây.

Dàn ý  
Đoạn văn thứ nhất Nói cho bạn biết lý do cần tổ chức ngày lễ này (để con cái bày tỏ tình cảm, kỉ niệm và tình yêu thương với cha mẹ, đề cao truyền thống gia đình, giúp các thành viên trong gia đình gắn bó hơn, ...)
Đoạn văn thứ hai

Đưa ra chi tiết về:

 - khi nào kỷ niệm: vào mùa nào, tháng nào, ngày nào trong tháng hoặc ngày nào trong tuần ... (tại sao?)

 - kỷ niệm như thế nào: tổ chức tiệc, gửi thiệp, đi dã ngoại, ...

 - tặng mòn quà đặc biệt nào: quà cho mẹ, quà cho ba.

 - làm món ăn đặc biệt nào.

Đoạn văn thứ ba Bạn nghĩ rằng ý kiến của mình sẽ được ủng hộ hay không và bạn hi vọng rằng ngày lễ này sẽ được tổ chức trên cả nước.

Trả lời:

Dear Jonny,

I'm writing to you to tell my idea about an important celebration. I think it is necessary to celebrate Mother's Day and Father's Day in our country.

As we know everyone of us in this world has parents. So, the fact that there is a day to celebrate for them is reasonable. Moreover, it's occasion children can show their love and gratitude to their parents. What's more it's children's duty in the view of moral tradition of the nation.

The time to celebrate those days is not near other public holidays, I guess. Mother's Day should be celebrated in early spring and Father's Day in early fall. Why do we celebrate those celebrations in these times of the year? I think it's the most suitable time because the weather is usually fine. Therefore the children who live apart can return home easily.

On those days, all the children should return to their parents' house. It's advisable that they should have a family party. And I think it's not important that we should have special or expensive food. And it's not necessary to give our parents expensive gifts because our parents understand the meaning of our deeds. It's the love and the spirit that count, not the gifts or other material things. Mother and Father obviously enjoy their children and grandchildren's gathering.

In a word, I think we should have Mother's Day and Father's Day.

Your friend,

Mai Phuong

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu