Getting started - Unit 6 trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 9


Match these enviromental problems to the pictures. Picture c garbage dump

1. GETTING STARTED

Match these enviromental problems to the pictures. 

garbage dump                       air pollution                  

water pollution                      deforestation            

dynamite fishing                   spraying pesticides

Trả lời: 

Picture A: air pollution.                            

Picture B : spraying pesticides

Picture C: garbage dump                            

Picture D: water pollution

Picture E: deforestation                             

Picture F: dynamite fishing

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu