Getting started - Unit 7 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 9


1. Look at the pictures. Work with a parter to make a list of things the family could do to save energy.

1. GETTING STARTED

Look at the pictures. Work with a parter to make a list of things the family could do to save energy.

(Bạn hãy nhìn vào tranh và thực hành với một bạn cùng lớp liệt kê những việc mà gia đình em có thể làm để tiết kiệm năng lượng.)

Trả lời:

- They should turn of the faucets when they don't use them.

- They should switch of the lights when before going to bed or out.

- They should turn of the television or the radio when they don't watch.

Loigiaihay.com

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu