Getting started - Unit 7 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
4.2 trên 24 phiếu

1. Look at the pictures. Work with a parter to make a list of things the family could do to save energy.

1. GETTING STARTED

Look at the pictures. Work with a parter to make a list of things the family could do to save energy.

(Bạn hãy nhìn vào tranh và thực hành với một bạn cùng lớp liệt kê những việc mà gia đình em có thể làm để tiết kiệm năng lượng.)

Trả lời:

- They should turn of the faucets when they don't use them.

- They should switch of the lights when before going to bed or out.

- They should turn of the television or the radio when they don't watch.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan