Listen - Nghe - Unit 8 - Trang 68 - Tiếng Anh 9


Listen to the song Alt Id Lang Syne and fill in the missing words. Auld Lang Syne.

Listen to the song Alt Id Lang Syne and fill in the missing words.

Click tại đây để nghe:

 


 

Trả lời:

Nghe bài hát và điền những từ còn thiếu

              Auld Lang Syne

Should auld acquaintance be forgot

       and never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot

       and (a) days of auld lang syne?

       for auld lang syne, my dear,

       for auld lang sync

We'll (b) take cup of kindness yet,

       for auld lang sync. 

Should auld acquaintance be forgot

       and never brought to (c) mind ?

Should auld acquaintance be forgot

       and days of auld lang syne?

And here's a (d) hand . my trusty friend

And gie's a hand o' thine

       we'll tak' a cup o' (e) kindness yet

       For auld lang syne.


 

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu