Listen - Nghe - Unit 8 - Trang 68 - Tiếng Anh 9


Listen to the song Alt Id Lang Syne and fill in the missing words. Auld Lang Syne.

Listen to the song Alt Id Lang Syne and fill in the missing words.

Nghe bài hát và điền những từ còn thiếu

a. days

b. take

c. mind

d. hand

e. kindness

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

 

Bài viết liên quan