Vận dụng - Sáng tạo trang 14 SGK Âm nhạc 2 - Cánh diều


Vận dụng - Sáng tạo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Vận động theo tiếng trống

Câu 2

Phân biệt âm thanh cao- thấp

Câu 3

Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu