Câu hỏi mở đầu trang 10 SGK Âm nhạc 2 - Cánh diều


Đề bài

Hãy kể tên những bài hát về thầy cô giáo mà em biết

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em kể tên những bài hát về thầy cô giáo

Lời giải chi tiết

Một số bài hát về thầy cô giáo là:

-          Bụi phấn

-          Người thầy

-          Lời thầy cô

-          Nhớ trường xưa

-          Biết ơn thầy cô

-          Nhớ mãi lời thầy cô

-          Nhớ mái trường xưa.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu