Trắc nghiệm Ngữ âm - Unit 1. My new school - Tiếng Anh 6 - Global Success


- Phát âm đúng /ɑː/ và /ʌ/. - Nhận diện được âm /ɑː/ và /ʌ/ trong các từ quen thuộc. - Phân biệt sự khác nhau giữa âm /ɑː/ và /ʌ/ và các âm khác.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu