Quan sát, nhận biết - trang 60 - SGK Mĩ thuật lớp 2 Cánh Diều


Đề bài

Cùng quan sát những chi tiết lặp lại tạo nhịp điệu trên mỗi chiếc bánh

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát những chi tiết lặp lại tạo nhịp điệu trong hình

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13: Chiếc bánh sinh nhật