Nhiệm vụ 6 trang 32 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo


Mua sắm trong Hội chợ Xuân lớp em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mua sắm trong Hội chợ Xuân lớp em.

1

Ghi số tiền em thu được sau khi bán những sản phẩm trong Hội chợ Xuân vào bảng sau:

Phương pháp giải:

- Nhớ lại em đã bán những gì trong Hội chợ Xuân và giá tiền của từng món là bao nhiêu.

- Viết tên và giá tiền của từng món đồ mà em đã bán vào bảng.

- Kiểm tra số lượng từng món đã bán được, sau đó tính số tiền thu được của từng món bằng phép cộng hoặc phép nhân.

- Viết số tiền thu được của từng món ra giấy nháp, dùng phép cộng để tính tổng số tiền đã thu được trong Hội chợ Xuân.

Lời giải chi tiết:

2

Ghi chép lại số tiền em đã chi tiêu để mua sắm trong Hội chợ Xuân vào bảng sau:

Phương pháp giải:

- Nhớ lại em đã mua những gì trong Hội chợ Xuân và giá tiền của từng món là bao nhiêu. Sau đó viết tên và giá tiền của từng món đồ mà em đã mua vào bảng.

- Kiểm tra xem mỗi món em mua số lượng bao nhiêu sau đó tính số tiền em đã chi khi mua mỗi món đồ.

- Dùng phép cộng để tính tổng số tiền mà em đã chi tiêu trong Hội chợ Xuân.

Lời giải chi tiết:

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 22 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.